KỈ NIỆM 42 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG MIỀN NAM- THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC (30/4/1975-30/4/2017); QUỐC TẾ LAO ĐỘNG 01/5.

 

 
Lượt truy cập:
1642311
 
Đang trực tuyến:
46
Chuyên môn TCCB
Đề nghị các trường có trong Kế hoạch giám sát của HĐND huyện số 02/KH-HĐND ngày 21/03/2017. Gửi Báo cáo đề cương bằng văn bản gấp về cho thường trực HĐND huyện trước khí Đoàn kiểm tra giám sát số 21 về giám sát. Hạn nộp trước ngày 05/04/2017
Thông báo
 • Cảnh báo mã độc tống tiền
 • BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2016-2017
 • CÔNG VĂN VỀ VIỆC THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH TRONG CƯỚI HỎI........
 • Video
  Website các trường
  v

  v

  v
  Liên kết web